Terug naar het overzicht

Checklist Taxa Waterbeheer Nederland (TWN) internationaal

Project type: 
Dataproject

De Taxa Waterbeheer Nederland (TWN) is een lijst waarin alle organismen zijn opgenomen die voor het waterbeheer in Nederland relevant (kunnen) zijn.

De TWN is na het Nederlandse Soortenregister de belangrijkste taxonomische checklist van Nederland en de enige checklist die een onderdeel vormt van een officiële Nederlandse datastandaard (Aquo-standaard). De TWN omvat zowel aquatische als semi-aquatische als ook niet-aquatische organismen en de naamgeving van de taxa is eenduidig volgens de binominale nomenclatuur.

Taxa zijn consequent voorzien van een verwijzing naar de auteur en de determinatie literatuur. Regelmatig worden de deellijsten waaruit de TWN bestaat bijgewerkt door de experts van Rijkswaterstaat.

De lijst omvat 16455 taxa verdeeld over 12 groepen, te weten: macro-evertebraten, fytoplankton, diatomeeën, zooplankton, macrofyten, nematoden, zoogdieren, amfibieën, reptielen, vlinders, vissen en vogels. De TWN is de eerste Nederlandse checklist die internationaal via GBIF is ontsloten als een zogenaamd DarwinCore - Archive.