Terug naar het overzicht

Internationalisering Flora van Nederland video's

Project type: 
Multimediaproject
Duur: 
01 / 12 / 2011 tot 01 / 04 / 2014

De Stichting Flora van Nederland heeft tot doel wetenschappelijke informatie over de flora en vegetatie van Nederland op een toegankelijke en aantrekkelijke manier te presenteren aan een breed publiek.

De stichting biedt een uniek platform aan professionals en niet professionals met belangstelling voor de plantenwereld in Nederland. In het bijzonder wordt een koppeling tot stand gebracht tussen kennis van flora en vegetatie en kennis over de verspreiding van flora en vegetatie. Gebruik makend van moderne digitale en visuele technieken wordt de omvangrijke kennis en informatie die in de voorbije decennia in ons land is bijeengebracht via internet beschikbaar  gesteld in de vorm van onder andere teksten, afbeeldingen en verspreidingskaarten. Vernieuwend is het gebruik van filmpjes, waarmee de bezoeker op een bijzondere en compacte manier kennis kan maken met de plantensoorten en plantengemeenschappen in Nederland.

Flora van Nederland is samen met NLBIF een pilot gestart om de kennis en aanpak van Flora van Nederland te internationaliseren. Enkele instructiefilmpjes van Flora van Nederland zijn voorzien van een Engelstalige voice-over zodat deze manier van presenteren op internationale workshops en symposia kan worden gedemonstreerd. Hieronder een aantal voorbeelden.

Lady's bedstraw - Galium verum

Cuckooflower - Cardamine pratensis

Lawn daisy - Béllis perénnis L.

White bryony - Bryonia dioica