Terug naar het overzicht

Ontsluiting Alterra Arthropoda onderzoeksdata

Project type: 
Dataproject

Alterra is een onderzoeksinstituut dat vanuit verschillende invalshoeken onderzoek doet naar de Nederlandse biodiversiteit.

Alterra onderstreept als academisch onderzoeksinstituut het belang van het delen van data en is momenteel met de Landelijke Vegetatie Database (LVD) de grootste Nederlandse dataleverancier binnen GBIF. Ook andere dan vegetatiedata staan klaar om te worden gedeeld met de rest van de wereld. Al enkele decennia doet Alterra onderzoek aan verschillende insecten- en (micro)arthropoden populaties in Nederland, vaak in het kader van specifieke ecologische projecten. Deze data worden op thematische basis of per project, of projectcluster, ontsloten en beschikbaar gesteld via GBIF.

Alterra maakt gebruik van een eigen GBIF Integrated Publishing Toolkit (IPT) die met ondersteuning van NLBIF is geïnstalleerd. De datasets bevatten in totaal meer dan 150.000 records en zullen waar mogelijk worden voorzien van uitvoerige meta-data.