Terug naar het overzicht

Ontsluiting bodembiota data (regenwormen) van het RIVM

Project type: 
Dataproject

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is toonaangevend op het gebied van monitoringsonderzoek.

De gezondheid van mens en milieu worden middels verschillende monitoringsnetwerken zorgvuldig in de gaten gehouden. Bodemleven en de ecosysteemdiensten van deze gemeenschappen is een belangrijk thema binnen het biologische monitoringsprogramma van het RIVM. Om de kringloop van voedingsstoffen te benutten èn te beschermen is inzicht nodig in de rol van bodemorganismen. Welk organisme doet wat en wat is de invloed op de ecosysteemdiensten van de bodem?

Met de Bodem Biologische indicator (BoBi) meten RIVM en  Wageningen Universiteit en Research Centrum (WUR) de bodemorganismen zoals bacteriën en regenwormen en de bodemprocessen zoals bodemademhaling en mineralisatie. De meetlocaties liggen in het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB). Door talrijke monsterpunten in een cyclus van 6 jaar te bemonsteren worden data vergaard met betrekking tot de biotische en abiotische karakteristieken van de verschillende locaties. Als een eerste pilot ontsluit het RIVM de regenwormdata uit dit project via de infrastructuur van GBIF. Meer dan 2200 metingen van de regenwormdichtheden zullen op deze manier internationaal en publiekelijk toegankelijk worden gemaakt.