Terug naar het overzicht

Ontsluiting Colombiaanse Páramo pollen referentie collectie UvA

Project type: 
Dataproject

Het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de UvA onderzoekt al decennia lang de Páramo's in de Andes en heeft een schat aan informatie over met name de vegetaties van deze gebieden.

Het delen van deze data met de Latijns Amerikaanse onderzoeksgemeenschap, via de infrastructuur van GBIF, is een typisch voorbeeld van digitale data repatriëring. Als een uitvloeisel van een GBIF mentoring project is met een aantal Hoogleraren / vakgroepen begonnen met het geschikt maken van oude pollen collectie data en vegetatie opnames voor datapublicatie via GBIF. 

In dit project is Prof. dr. Henry Hooghiemstra's referentie collectie van de pollenkorrels uit de Páramo's grotendeels gedigitaliseerd. Deze data zijn bijzonder waardevol omdat ze een referentie verschaffen voor hedendaags palynologisch onderzoek in met name Colombia. Een aantal pollen zijn binnen een demoproject gefotografeerd en opgenomen in de multimedia-database van NLBIF, die weer gekoppeld is aan het betreffende databestand in GBIF.