Van Acheta tot zoemertje: Sprinkhaangeluiden op Xeno-Canto en GBIF

Abstract: In dit project wordt de website en database van www.xeno-canto.org gereed gemaakt voor sprinkhaangeluiden. De sprinkhaangeluiden worden op GBIF gepubliceerd, via de eerder met hulp van NLBIF gerealiseerde publicatieroute die gebruik maakt van de infrastructuur van Naturalis Biodiversity Center. Het project levert een infrastructuur op waarmee later ook geluiden van bijvoorbeeld zoogdieren en amfibieën kunnen worden ontsloten. Hiermee zet Xeno-Canto een belangrijke stap naar een hoogwaardig wereldwijd platform voor een gemeenschap gewijd aan natuurgeluiden.

Belangrijke onderdelen tijdens dit project zijn:
– Uitbreiden van de taxonomische ruggengraat van Xeno-Canto met een soortenlijst van alle sprinkhanen ter wereld (de “Orthoptera Species File”).
– Doorvoeren van allerlei verbeteringen aan Xeno-Canto die noodzakelijk zijn voor een goede opslag en weergave van sprinkhaangeluiden, en die de site als geheel ook ten goede komen (zoals oscillogrammen en het toevoegen en verwerken van ongecomprimeerde/lossless (bijvoorbeeld .wav/.flac) geluidsbestanden).
– Toevoegen aan de database van één of meer opnamen van ongeveer 500 merendeels Europese sprinkhaansoorten.
– De bestaande Xeno-Canto gemeenschap én sprinkhaangeluidenjagers buiten Xeno-canto activeren om sprinkhaangeluiden op te nemen en deze te delen op Xeno-canto.
– GBIF verrijken met verspreidingsgegevens van sprinkhaansoorten wereldwijd, voorzien van audio.

Het project wordt uitgevoerd met inbreng van sprinkhaandeskundigen uit Nederland.