Zelf meedoen

Verzamelen van biodiversiteitsdata

Veel instituten, overheden en burgers verzamelen gegevens over het voorkomen van organismen in de natuur. Al deze gegevens zijn van potentieel belang voor wetenschappelijk onderzoek en beleid ten aanzien van natuurbescherming. De belangrijkste informatie die gebruik van deze gegevens mogelijk maakt bestaat uit drie (of vier) componenten, oftewel de drie (of vier) W’s:

U

Wat is het?

Soort

Waar is het?

Locatie

Wanneer was het daar?

Datum en eventueel tijdstip

Wie heeft de gegevens verzameld?

Naam van de verzamelaar

Zelf meedoen

Observaties bijdragen aan GBIF

Veel gegevens over het voorkomen van organismen in de natuur worden verzameld via observaties. Dit stelt iedereen in staat om waarnemingen bij te dragen aan GBIF. Het belangrijkste portaal voor Nederland dat observaties (uitsluitend met toestemming van de waarnemer) deelt met GBIF is Waarneming.nl. Een ander veelgebruikt internationaal portaal is iNaturalist. Hieronder vindt u de links naar beide apps. Om de identificatie van waarnemingen te vergemakkelijken hebben Waarneming.nl en iNaturalist een app ontwikkeld die automatisch soorten kan herkennen. Links naar deze apps vindt u hiernaast.

Download de app van Waarneming.nl ›

Download de app van iNaturalist ›

Download de app ObsIdentify van Waarneming.nl ›

Download de app Seek van iNaturalist ›

U kunt helpen

Een dataset bijdragen aan GBIF

Alle datasets met gegevens over het voorkomen van organismen zijn van interesse voor GBIF. Dit kan bestaan uit vegetatie opnames, inventarisaties van visstanden, milieu effect rapportages, etc. Deze datasets kunnen worden bijgedragen via de ‘Integrated Publishing Toolkit’ (IPT) server van NLBIF. Instituten die meerdere datasets beheren en deze willen delen met GBIF kunnen een eigen IPT onderhouden. Een laatste optie is om data bij te dragen via de GBIF ‘cloud’ IPT server.

Vereiste voor het bijdragen van grotere datasets aan GBIF is dat deze door NLBIF wordt voorgedragen. Neem hiervoor contact op met de NLBIF node manager via nlbif@naturalis.nl

Foto door Naturalis