Nederlands knooppunt van GBIF

Open biodiversiteitsdata voor wetenschap en beleid

NLBIF

Een nationaal kennisknooppunt

NLBIF -Netherlands Biodiversity Information Facility- is het nationaal kennisknooppunt van GBIF -Global Biodiversity Information Facility. GBIF is een internationaal netwerk en databank voor biodiversiteitsgegevens. GBIF en NLBIF hebben het gezamenlijke doel om iedereen, waar dan ook, open toegang te geven tot gegevens over alle soorten leven op aarde.

Het bijeenbrengen van open en vrij toegankelijke biodiversiteitsdata, en het ontwikkelen van de daarvoor benodigde publicatie- en analyse-middelen, zijn noodzakelijk voor:
– Modern wetenschappelijk onderzoek;
– De bescherming van biodiversiteit;
– Het eerlijk verdelen van de ecosysteemdiensten die zij levert;
– Technologische- en duurzame ontwikkeling en;
– De levenskwaliteit van mensen te verbeteren.

NLBIF is een afdeling van Naturalis Biodiversity Center. NLBIF functioneert als de nationale GBIF-node en daarom zullen timing, invulling en focus van NLBIF activiteiten parallel lopen aan de inhoud van het GBIF strategische vijfjarenplan 2017-2021, en haar jaarlijkse werkprogramma’s. De NLBIF activiteiten zijn te verdelen in twee componenten, het NLBIF bureau en het NLBIF programma.

Ontdek NLBIF

Het laatste nieuws

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan levensvormen op aarde. Al het leven is afhankelijk van ander leven. En biodiversiteit valt of staat met ons. Want als er planten en dieren door mensen verdwijnen, kunnen wij ze ook beschermen. En daar zijn we (nu) nog precies op tijd voor. Om dat te kunnen is het belangrijk om onze kennis en gegevens over de biodiversiteit wereldwijd met elkaar te delen en dat is wat NLBIF namens Nederland voor GBIF mogelijk maakt. Zodat we nog beter weten hoe we de natuur kunnen beschermen.

Wat zijn ecosysteemdiensten?

Biodiversiteit vormt een complex netwerk waarin elke soort en individu een rol speelt, in een samenhangend geheel. Zo’n samenhangend geheel wordt ook wel een ecosysteem genoemd. Ecosystemen leveren onophoudelijk producten en diensten die onmisbaar zijn voor mensen, zoals bestuivers, hout, drinkwater en schone lucht. Tegelijkertijd bieden ecosystemen ruimte voor waterberging en verkoeling, vruchtbare bodems en zijn ze goed voor onze (mentale) gezondheid. Deze diensten noemen we ecosysteemdiensten.

Doelstellingen

Een leidraad voor alle activiteiten

Om de Nederlandse bijdrage aan GBIF te realiseren maakt NLBIF gebruik van de volgende doelstellingen die als leidraad dienen voor al haar activiteiten:

Nationaal knooppunt voor GBIF;

Optreden als nationaal platform voor het delen van biodiversiteitsgegevens, -informatie en -kennis in Nederland en daarbuiten;

Stimuleren van informatietechnologie voor management, gebruik en analyse van biodiversiteitsinformatie wereldwijd.

Van eigen bodem

Nederlandse Biodiversiteitdata

Tellen is nodig

NLBIF in cijfers

records

datasets

instituten