Nederlands knooppunt van GBIF

Open biodiversiteitsdata voor wetenschap en beleid

NLBIF

Een nationaal kennisknooppunt

Ontdek NLBIF

Het laatste nieuws

NLBIF – ofwel ‘Netherlands Biodiversity Information Facility’ – is het nationaal kennisknooppunt van GBIF – ‘Global Biodiversity Information Facility’. GBIF en NLBIF streven gezamenlijk naar het voor iedereen open en vrij toegankelijk maken van mondiale biodiversiteitsdata via het GBIF.org portaal en gerelateerde wetenschappelijke infrastructuren. Het bijeenbrengen van open en vrij toegankelijke digitale biodiversiteitsdata, en het ontwikkelen van de daarvoor benodigde geautomatiseerde publicatie- en analyse-’tools’, zijn noodzakelijk voor modern wetenschappelijk onderzoek, technologische en duurzame ontwikkeling, het faciliteren van de bescherming van biodiversiteit en het eerlijk verdelen van de systeemdiensten die zij levert, en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen.

NLBIF valt als afdeling onder Naturalis Biodiversity Center. Naturalis functioneert als de nationale GBIF-node en daarom zullen timing, invulling en focus van NLBIF activiteiten parallel lopen aan de inhoud van het GBIF strategische vijfjarenplan 2017-2021, en haar jaarlijkse werkprogramma’s. De NLBIF activiteiten zijn te verdelen in twee componenten, het NLBIF bureau en het NLBIF programma.

Doelstellingen

Een leidraad voor alle activiteiten

Om de Nederlandse bijdrage aan GBIF te realiseren maakt NLBIF gebruik van de volgende doelstellingen die als leidraad dienen voor al haar activiteiten:

Nationaal knooppunt voor GBIF;

Optreden als nationaal platform voor het delen van biodiversiteitsgegevens, -informatie en -kennis in Nederland en daarbuiten;

Stimuleren van informatietechnologie voor management, gebruik en analyse van biodiversiteitsinformatie wereldwijd.

Van eigen bodem

Nederlandse Biodiversiteitdata

Tellen is nodig

NLBIF in cijfers

records

datasets

instituten