NLBIF Call

Financiering

Projectbijdragen NLBIF

NLBIF stelt jaarlijks een budget beschikbaar via de NLBIF-call om een financiële bijdrage te leveren aan ingediende projectvoorstellen. De call voor 2021 is reeds gesloten, maar wordt voor 2022 weer opengezet vanaf 8 maart. Ingediende voorstellen worden getoetst en beoordeeld op basis van het GBIF strategische plan en het jaarlijkse werkprogramma, die wordt vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van GBIF in oktober/november van het voorgaande jaar. De projectvoorstellen zullen beoordeeld en toegekend worden door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Bekijk de NLBIF projecten pagina om een beeld te krijgen waar NLBIF een bijdrage aan levert.

Foto door Hans Verdaat

Foto door Naturalis

NLBIF-call 2022

De NLBIF-call 2021 is per 12 april 2021 gesloten. Bedankt aan allen die een projectaanvraag ingediend hebben! De NLBIF-call voor 2022 zal geopend worden tijdens onze relatiedag op 8 maart. Download NLBIF-call 2021

Open vanaf 8 maart 2022

NLBIF commissie

Alle ingediende projectvoorstellen voor NLBIF-call 2022 zullen door ten minste drie leden van de NLBIF commissie getoetst en beoordeeld worden. De ingediende voorstellen met de hoogste scores zullen worden gefinancierd. De NLBIF commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en 5 commissie leden, te weten:
Dhr. Erwin Bleumink, Vilans, voorzitter
Dhr. dr. ir. Joris Timmermans, IBED, UvA
Dhr. Martin Epe, Zoogdiervereniging
Dhr. Dolf Moerkens, Unie van Waterschappen
Dhr. Chris Driessen, Regelink Ecologie & Landschap
Dhr. dr. Peter Desmet, Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO)