Burgers

In het kort

Wat is NLBIF?

Veel instituten, overheden en burgers verzamelen gegevens over het voorkomen van organismen in de natuur. Al deze gegevens zijn van potentieel belang voor wetenschappelijk onderzoek en beleid ten aanzien van natuurbescherming. GBIF is een internationaal netwerk dat al die biodiversiteitsdata bijeenbrengt en open en vrij toegankelijk maakt. NLBIF -Netherlands Biodiversity Information Facility- is het Nederlandse kennisknooppunt van GBIF.

Ons doel

GBIF en NLBIF hebben het gezamenlijke doel om iedereen, waar dan ook, open en vrij toegang te geven tot gegevens over alle soorten leven op aarde. NLBIF stimuleert burgers om bij te dragen aan deze continu veranderende kennis via burgerwetenschapsinitiatieven.

Foto door Naturalis

Foto door Naturalis

Voordelen

NLBIF is bijzonder waardevol voor een breed publiek omdat het:

  • Bestaande biodiversiteitsdata bijeenbrengt en openbaar toegankelijk maakt. Dit bevordert onderzoek naar biodiversiteit.
  • Bewijs integreert over het voorkomen van soorten dat een aanvulling kan zijn op andere bronnen, zo kan toegepast onderzoek ondersteunt worden dat relevant is voor beleidsbeslissingen.
  • Een one-stop-shop biedt voor grote hoeveelheden relevante, goed georganiseerde data over het voorkomen van soorten in ruimte en tijd.
  • De kosten van onderzoek verlaagt door te voorkomen dat er gegevens (opnieuw) moeten worden ontdekt en verkregen moeten worden.

Wat kun je zelf doen?

Veel gegevens over het voorkomen van organismen in de natuur worden verzameld via menselijke observaties. Dit stelt iedereen in staat om waarnemingen bij te dragen aan GBIF. Het belangrijkste portaal voor Nederland dat observaties (uitsluitend met toestemming van de waarnemer) deelt met GBIF is Waarneming.nl. Een ander veelgebruikt internationaal portaal is iNaturalist.

Om de identificatie van waarnemingen te vergemakkelijken hebben Waarneming.nl en iNaturalist apps ontwikkeld die automatisch soorten kunnen herkennen. Door zelf waarnemingen bij te dragen via deze platforms kun je al bijdragen aan onderzoek naar biodiversiteit. 

Download de app van Waarneming.nl ›

Download de app van iNaturalist ›