Botanische Collectie op de Kaart

Abstract: In 2019 zijn FLORON en Naturalis gestart met het verrijken van de digitale Nederlandse Botanische Collectie die door Naturalis in de databank BRAHMS wordt beheerd. Enkele jaren geleden heeft Naturalis bijna een half miljoen herbariumvellen gescand van vrijwel alle ooit in Nederland verzamelde wilde planten. Vanaf deze scans zijn de soortnaam, datum, locatiebeschrijving en verzamelaar gedigitaliseerd (overgetypt). De dataset is in GBIF ontsloten en wordt met enige regelmaat geactualiseerd.

Om de bruikbaarheid van deze gegevens verder te vergroten, worden in dit project geografische co├Ârdinaten aan de locatie toegevoegd. Hierbij wordt het mogelijk om de gegevens op een kaart te bekijken. Met slimme geocoding tools wijzen we aan elk herbariumvel een voorlopige co├Ârdinaat toe. Hiervoor worden onder meer historische waarnemingen en toponiemen uit de Nationale Databank Flora en Fauna gebruikt. Vervolgens vragen we vrijwilligers om de locatie te controleren en te verbeteren. Dat houdt in: het met uitsluitend een locatienaam opsporen van terreinen die botanisch interessant waren, maar nu soms niet meer bestaan.

Begin 2022 vindt de afronding van dit project plaats en worden de definitieve locatiegegevens aan GBIF toegevoegd, waardoor gegevens een grote meerwaarde krijgen voor onderzoekers overal ter wereld. Tevens is dit het sluitstuk van het beschikbaar maken van verspreidingsgegevens van planten in de Nationale Databank Flora en Fauna. Na afronding zijn 90% van alle ooit in Nederland verzamelde plantencollecties digitaal beschikbaar voor overheden, natuurbeschermingsorganisaties en onderzoekers in Nederland en wereldwijd.

Zie ook dit nieuwsbericht op Nature Today: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26983

Zelf kijken en meedoen kan op: https://www.verspreidingsatlas.nl/waarnemingen/geocoder/

Foto credit: FLORON/RAVON