Digitalisering collectie Hoogmoed

Ontsluiting van een herpetologische datarijke dataset uit de Amazone

Onderwerp: Data
Partner: Naturalis Biodiversity Center
Projectleider: Myriam van Walsum
Projectcode: nlbif2020.006

De Reptielen en Amfibieën collectie van M.S. Hoogmoed is een belangrijke en goed gedocumenteerde collectie. Deze collectie bestaat uit reptielen en amfibieën uit voornamelijk Zuid-Amerika (nadruk op Amazone), verzameld tussen 1968 en 1999 en is bewaard in alcohol. Een gedeelte van deze collectie is al geregistreerd en geïntegreerd tijdens o.a. het Surinameproject maar een groot aantal objecten staat nog ongeregistreerd in het depot, apart van de systematische collectie. Hierdoor zijn deze objecten niet doorzoekbaar en vragen over deze collectie kunnen niet goed worden beantwoord. Naturalis wil deze collectie
met al zijn informatierijkdom digitaal ontsluiten zodat het beschikbaar komt voor toekomstig onderzoek.

Niet alleen zijn er verzamelgegevens bekend, maar ook de originele veldboeken zijn gedigitaliseerd en zullen gekoppeld worden. Deze veldboeken bevatten uitgebreide beschrijving van locatie, biotoop en uiterlijke kenmerken inclusief tekeningen van oog- en rugpatronen. Daarnaast zijn in het veld dia’s gemaakt en opnames van kwaakgeluiden vastgelegd. Deze bijzondere bronnen zullen opgenomen worden tijdens de digitalisering van de specimens, aangevuld met georeferentie. Tijdens de werkzaamheden worden de specimens ook gefotografeerd, wat ook gekoppeld wordt aan de records. Uiteindelijk zal Naturalis aan GBIF een wetenschappelijk waardevolle dataset opleveren met een rijkdom aan verschillende datatypen.