Digitalisering historische legseldata van 150 vogelsoorten uit de Kempen

De Avifaunistische Kring Nederland (AKN) is in 2012 opgericht als sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie. De AKN functioneert als een netwerkorganisatie waarin professionals en amateurs zich richten op specifieke onderwerpen uit de avifaunistiek. Daartoe zijn er verschillende werkgroepen. Eén daarvan is de Werkgroep Ornithologisch Erfgoed (WOE) die als missie heeft om historische (vogelkundige) archieven te traceren, te inventariseren en ordenen om ze uiteindelijk in een archiefinstelling onder te brengen. De AKN is in deze gewoonlijk een intermediair tussen de oorspronkelijke archiefvormer of diens nazaten en archiefinstellingen.

In 2016 is de AKN in contact gekomen met de zoon van Bernard van Dooren (1908 – 1988), een bekende amateur vogelonderzoeker in de Kempen. Bernard heeft in de jaren ’30 – ’70 de eieren van ruim 690 legsels verzameld en per legsel gedocumenteerd. Deze verzameling betreft 150 soorten vogels en is in 2020 via bemiddeling van de AKN door Jan van Dooren ondergebracht in de collectie van Naturalis Biodiversity Center. Uniek is dat in de dagboeken van Bernard de administratie van alle gevonden legsels veel omvangrijker is dan alleen de verzamelde legsels. In totaal gaat het om 5.100 legsels die voor meer dan driekwart stammen uit de Brabantse Kempen. In dit project zullen we de locaties, metagegevens en ecologische data van deze legsels digitaliseren, zodat een historisch referentie-bestand beschikbaar komt voor De Kempen, of anders gezegd voor het stroomdal van de Dommel. Tenslotte zullen we een publicatie (voor Limosa) maken waarin de gebruikswaarde van het referentiebestand wordt uiteengezet.

Foto:
Wielewaal (man) op nest.
Noord-Spanje
Fotograaf: Jaap Vink