Feasibility study in Georgia to put Avian Biodiversity on the Map

De stichting DuGOF is in 2015 opgericht door de Avifaunistische Kring Nederland met als doel om vogelkundig veldonderzoek in Georgië te stimuleren. De eerste jaren zijn gebruikt om het Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia te leren kennen en relaties te leggen met de Ilia State University en de NGO SABUKO, welke laatste BirdLife partner is geworden in 2017. Gelijktijdig zijn stappen gezet om in Nederland kennis en ervaring te delen met Batumi Raptor Count en onafhankelijken zoals Gernant Magnin met jarenlange ervaring in WWF Turkije; daarnaast ook met de Georgische Ambassade en met WNF.

Al in 2016, toen tussen de EU en Georgië de Association Agreement werd gesloten, merkte je de sterke pro-Europa houding in Georgië. Anderzijds bleek ons duidelijk dat de cultuur en arbeidsmoraal geheel anders is. Samenwerkingen zijn niet altijd gemakkelijk. En tijdens recent werk aan de tweede Europese broedvogelatlas, EBBA2, heeft die organisatie gemerkt dat veel data niet publiekelijk beschikbaar zijn en dat het moeilijk is om te overzien waar de verschillende organisaties zich mee bezig houden en welke data ze beheren. Dit besef, in combinatie met de huidige intentie van Georgië om in 2024 het EU-lidmaatschap aan te vragen, heeft ons aangemoedigd om een langdurige samenwerkingsrelatie op te bouwen. In oktober 2021 hebben we het DuGOF-initiatief “Bird conservation and preparing for EU application of Georgië” via de Georgische Ambassadeur overgebracht aan het Ministerie in Tbilisi. Door het bestuur van DuGOF zijn eind mei de verschillende organisaties in Tbilisi geraadpleegd. De tijd is nu rijp om met het huidige project de strategie voor Nederlands – Georgische samenwerking concreet te maken. Daarin zal het beschikbaar maken van data via GBIF door alle betrokken organisaties een belangrijke insteek zijn.

Foto:
Roodvoorhoofdkanarie  Serinus pusilla
Svaneti, Georgië,  24-0402015
Fotograaf: Folkert de Boer