Flora Caribisch Nederland

Abstract: De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied maken onderdeel uit van één van de 36 wereld hotspots van biodiversiteit. In contrast met het belang van de regio voor de biodiversiteit, staat de kennis over de toestand van de terrestrische ecosystemen en de trends die optreden. In dit project werken Wageningen Universiteit & Research, Carmabi (Curaçao) en Van Proosdij Botanisch Advies aan het digitaal bijeenbrengen en ontsluiten van historische en recente floragegevens van de Caribische eilanden binnen het Nederlands Koninkrijk. Als voornaamste bronnen dienen vegetatieopnamen (uit de CACTUS database), herbarium-gegevens, veldwaarnemingen (o.a. verzameld via apps), en gegevens en foto’s van diverse personen. Binnen het project wordt een actuele soortenlijst gemaakt met synoniemen, een eenvoudige database ontworpen waarin de gegevens worden opgeslagen en verwerkt, en verspreidingskaarten opgesteld per soort per eiland. Met dit laatste komt tevens in beeld waar hiaten in data zitten. Er worden procedures voor validatie van gegevens ontwikkeld. Alle bijeengebrachte waarnemingen worden aangeleverd aan GBIF.

Het bijeenbrengen en ontsluiting van de gegevens moet op de Caribische eilanden een brede toepassing van dit type verspreidingsdata en de verdere inwinning in de toekomst stimuleren. Ook wordt hiermee het belang van dit type natuurgegevens bij een breder netwerk duidelijk gemaakt, en kan het bewustzijn over de natuur bij een breed publiek worden vergroot.