Gegevens van het Meijendelonderzoek uit 1953-1960

Onderwerp: Data
Titel: Gegevens van het Meijendelonderzoek uit 1953-1960
Partner: WUR – Biometris
Projectleider: Lia Hemerik
Projectcode: nlbif2020.005
Dataset: https://www.gbif.org/dataset/9d02b439-aa5c-4c22-b1d9-d27fbde9e3ee

Abstract: De vakgroep dierenoecologie aan de Rijksuniversiteit Leiden heeft in maart 1953  een grootschalig monitoringsonderzoek gedaan in de duinen van Meijendel. Waarschijnlijk was dit wereldwijd het eerste onderzoek met zo’n grote omvang. Honderd vangblikken zijn toen op 33 locaties in 16 verschillende vegetatietypen ingegraven en zo konden op de bodem lopende kleine dieren (evertebraten en kleine vertebraten) worden gevangen. Bij iedere locatie hoorde een permanent kwadraat (PQ plot) waar de vegetatieontwikkeling werd gevolgd.
Over de resultaten van dit onderzoek zijn enkele artikelen verschenen in de ‘Meijendel Mededelingen’ en in een Engels artikel van de hand van drs G.J. de Bruyn uit 1997 (H21 van Dry coastal ecosystems of the world). Nu zijn de gegevens die in dit onderzoek zijn verzameld niet publiek beschikbaar, maar wel in mappen op papier. Deze mappen uit het archief van drs G.J. de Bruyn bevatten in ieder geval de loopkevers. Het doel van dit project is om de gegevens van een continue vangreeks 1953-1959 uit Meijendel die nu alleen op papier beschikbaar zijn, digitaal beschikbaar te maken. Het gaat om het ontsluiten van deze unieke dataset waarvoor de metadata bestaan uit de volgende onderdelen (1) een kaart met de locatie van alle vangblikken, (2) een beschrijving van de vegetatie rond de vangblikken, (3) zwart-wit foto’s van alle locaties van de vangblikken, en (4) gedetermineerde specimen in de vangsten. Met het digitaal beschikbaar komen van deze gegevens hebben we een nulmeting voor deze soorten in de duinen van Wassenaar. Bovendien opent dit direct de mogelijkheid om de achteruitgang in de insecten/ ongewervelden in dit deel van Nederland te verifiëren en te onderbouwen.