Gegevens van negen maanden monitoren (1996) van bodembewonende insectensoort in het stroomdallandschap van de Drentsche Aa

Abstract:

In 1996 is aan de Wageningen Universiteit bij de vakgroep bodembiologie een negen maanden durend onderzoeksprogramma uitgevoerd in samenwerking met het Biologisch Station Wijster. Het doel was om in beeld te krijgen welke ondergrondse herbivoren zich in de graslanden bevonden. Het monitoren vond plaats op vier uit agrarische productie genomen grasvelden, die niet meer werden bemest en jaarlijks werden gemaaid om de velden te verschralen. Deze vier grasvelden (O, B, C en K genoemd) zijn respectievelijk sinds 1989, 1985, 1972 en 1967 niet meer bemest.

Op elk van de velden werd een vak van 30m x 45m uitgemeten waarop drie bodem-fotoeklektoren werden geplaatst, die tweewekelijks werden verplaatst, ieder binnen een stuk van 10m x 15m om het gras niet langdurig van licht te beroven. De grond van plekken waar de potvallen tweewekelijks werden ingegraven werd meegenomen om met de hand uit te sorteren op allerlei grotere geleedpotigen en/of regenwormen. Wekelijks werden lichtvallen en potvallen, die allen een 2% formaline oplossing bevatten, geleegd. De gevangen kevers werden door medewerkers van het Biologisch Station Wijster tot op soort gedetermineerd en de overige beesten zijn eerst tot op orde of familie gesorteerd. De spinnen, hooiwagens, keverlarven, miljoenpoten en duizendpoten zijn daarna door diverse specialisten tot op soort gedetermineerd.

Er zijn tot op heden slechts twee publicaties over dit onderzoek verschenen. Met dit project maken we de data beschikbaar met (1) een kaart met de GPS coördinaten van de middelpunten van de vier plots, (2) een uitgetekend plot met het nulpunt voor de x en y-coördinaten van de middelpunten van de bodem-fotoeklektoren, (3) een beschrijving van de vegetatie in de vier plots en (4) de gedetermineerde specimen in de vangsten. Met het digitaal beschikbaar komen van deze gegevens wordt de mogelijkheid gecreëerd om het onderzoek te herhalen en te vergelijken met de vangsten uit 1996.