Geocoding van de Nederlandse botanische collectie van Naturalis

Onderwerp: Data
Titel: Geocoding van de Nederlandse botanische collectie van Naturalis met hulp van citizen scientists en crowdsourcing
Partner: FLORON
Projectleider: Laurens Sparrius
Projectcode: nlbif2018.2019.003
Report: https://zenodo.org/record/3739192

Abstract: FLORON en Naturalis werken samen aan een verdere ontsluiting van de Nederlandse Botanische Collectie die door Naturalis in de databank BRAHMS wordt beheerd. Enkele jaren geleden heeft Naturalis bijna een half miljoen herbariumvellen gescand van vrijwel alle ooit in Nederland verzamelde wilde planten. Ook zijn de soortnaam, datum, locatiebeschrijving en verzamelaar gedigitaliseerd. De dataset is in GBIF ontsloten en wordt met enige regelmaat geactualiseerd. Om de bruikbaarheid van deze gegevens verder te vergroten, worden in dit project geografische coördinaten aan de locatie toegevoegd. Hierbij wordt het mogelijk om de gegevens op een kaart te bekijken. Met slimme geocoding tools wijzen we aan elk herbariumvel een voorlopige coördinaat toe. Hiervoor worden onder meer historische waarnemingen en toponiemen uit de Nationale Databank Flora en Fauna gebruikt. Vervolgens vragen we vrijwilligers om de locatie te controleren en te verbeteren. Dat houdt in: het met uitsluitend een locatienaam opsporen van terreinen die botanisch interessant waren, maar nu soms niet meer bestaan. Na afronding van het project worden de locatiegegevens aan GBIF toegevoegd, waardoor gegevens een grote meerwaarde krijgen voor onderzoekers. Tevens is dit het sluitstuk van het beschikbaar maken van verspreidingsgegevens van planten in de Nationale Databank Flora en Fauna. Na afloop is 99% van alle ooit verzamelde floragegevens op één plek digitaal beschikbaar voor overheden, natuurbeschermingsorganisaties en natuuronderzoekers.