Libellen en de bescherming van zoetwaterhabitats in Maleisië, Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea

Onderwerp: Data
Titel: Libellen en de bescherming van zoetwaterhabitats in Maleisië,
Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea
Partner: Naturalis Biodiversity Center
Projectleider: Vincent Kalkman
Projectcode: nlbif2020.001

Abstract: Dit project richt zich op het publiceren van 60.000 records van libellen van Maleisië, Singapore, Brunei, Indonesië, Timor Leste en Papoea-Nieuw-Guinea. Het betreft alle ooit gepubliceerde waarnemingen en omvat 1380 soorten (>20% van de wereldfauna) waarvan meer dan de helft endeem is voor de genoemde regio. De regio is slecht onderzocht en de gegevens zijn  momenteel alleen in de literatuur beschikbaar. Libellen worden veel gebruikt als indicator voor de kwaliteit van zoetwaterhabitats en zijn in toenemende mate populair bij amateur natuurvorsers in Maleisië, Singapore en delen van Indonesië. De ontsloten gegevens worden gebruikt voor (1) het maken en verbeteren van IUCN assessments van alle soorten uit de regio en (2) voor een wetenschappelijk artikel waarin in kaart wordt gebracht in welke regio’s hoge dichtheden aan bedreigde soorten voorkomen en van welke regio’s geen data voorhanden is.