Mobilisatie van Nederlandse vlinderwaarnemingen

Onderwerp: Data
Titel: Mobilisatie van Nederlandse vlinderwaarnemingen
Partner: Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Projectleider: Bram Langeveld
Projectcode: nlbif2020.002

Abstract: Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (NMR) is een regionaal natuurhistorisch museum dat focust op de natuur en biodiversiteit van Rotterdam en omgeving. Naast een fysieke collectie van ruim 370.000 monsters beheert het NMR samen met haar onderzoeksafdeling Bureau Stadsnatuur ruim 700.000 waarnemingen van vlinders (nachtvlinders: ruim 600.000; dagvlinders: ruim 100.000), overwegend uit Zuid-Holland, daarnaast Noord-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland uit de periode 1947-2020. Deze data werden verzameld door citizen scientists en onderzoekers van Bureau Stadsnatuur. Vlinders staan in Nederland (en elders) onder druk. Sinds 1940 is een kwart van de Nederlandse dagvlinders uit ons land verdwenen en Nederlandse nachtvlinderdata vanaf 1980 laten een verontrustend beeld zien met een sterke afname van het aantal individuen van de meeste soorten; bovendien zijn er de afgelopen eeuwen ook soorten verdwenen uit de Nederlandse fauna. Data van voor 1980 zijn voor zowel dag- als nachtvlinders beperkt beschikbaar en maken het lastiger huidige veranderingen te duiden. Historische waarnemingen zoals in dit project zijn dus van cruciaal belang om een beter inzicht te krijgen in een meer natuurlijke situatie van de Nederlandse vlinderfauna. De data zijn (inmiddels) intern digitaal beschikbaar, maar niet samengevoegd, ongesynchroniseerd of gestandaardiseerd en ongecontroleerd. In dit project wordt een FileMaker database (CB 4.0Obs) gebouwd die geschikt is voor waarnemingsdata van nachtvlinders, inclusief gestandaardiseerde taxonomische en georeferenced geografische backbones. Daarna zullen hiermee de ruim 700.000 waarnemingen geƫxporteerd worden naar GBIF, waar ze door de hoge kwaliteit van de originele waarnemingen en ontsluiting een rol kunnen spelen bij biodiversiteitsanalyses.