Mobilisatie van waarnemingen van het eiland Goeree

Abstract:

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (NMR) is een regionaal natuurhistorisch museum dat focust op de natuur en biodiversiteit van Rotterdam en omgeving. Via een schenking van een citizen scientist is NMR onlangs in het bezit gekomen van ca. 45.000 analoge waarnemingen van reptielen, amfibieën en vooral vlinders van het eiland Goeree. Vlinders staan in Nederland (en elders) onder druk. Sinds 1940 is een kwart van de Nederlandse dagvlinders uit ons land verdwenen en Nederlandse nachtvlinderdata vanaf 1980 laten een verontrustend beeld zien met een sterke afname van het aantal individuen van de meeste soorten; bovendien zijn er de afgelopen eeuwen ook soorten verdwenen uit de Nederlandse fauna. Ook met reptielen en amfibieën gaat het in Nederland niet goed: de helft van de amfibieën en maar liefst 86% van de reptielen staan op de Rode Lijst. Historische waarnemingen van deze diergroepen zijn dus van cruciaal belang om een beter inzicht te krijgen in een meer natuurlijke situatie van de Nederlandse fauna. In dit project wordt een eerder ontwikkelde FileMaker database (CB 4.0Obs) aangepast voor waarnemingsdata van reptielen en amfibieën. Daarna zullen hiermee de ruim 45.000 waarnemingen gedigitaliseerd en vervolgens geëxporteerd worden naar GBIF, waar ze door de hoge kwaliteit van de originele waarnemingen en ontsluiting een rol kunnen spelen bij biodiversiteitsanalyses.