MOVE2GBIF – GPS-zendergegevens van dieren mobiliseren naar Movebank en GBIF

Foto: Henk-Jan van der Kolk

Abstract:

Movebank is een wereldwijd platform voor het beheren, delen en archiveren van data van gezenderde dieren. Movebank bevat ruim 2,5 miljard posities, die gezamenlijk de bewegingen van meer dan duizend taxa in zesduizend studies beschrijven, en dagelijks komen er ongeveer 3 miljoen nieuwe records bij. Gegevens in Movebank volgen alle hetzelfde datamodel, wat het mogelijk maakt deze op uniforme wijze te downloaden en analyseren. Deze schat aan gegevens wordt intensief gebruikt binnen de bewegingsecologie, maar wordt nauwelijks gebruikt als bron van algemene verspreidingsdata. Movebank data zijn namelijk niet vindbaar of toegankelijk via het Global Biodiversity Information Facility (GBIF).

Het doel van dit project is om een ​​open source workflow te ontwikkelen om GPS-zendergegevens van dieren in Movebank toegankelijk te maken voor de GBIF-gemeenschap. Deze workflow zal bestaan ​​uit richtlijnen en software om semi-geautomatiseerde publicatie van Movebank-gegevens naar GBIF mogelijk te maken. We zullen deze testen door een reeks datasets van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Sovon en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) te publiceren op GBIF. De resultaten zullen zowel bruikbaar zijn voor het publiceren van andere Movebank studies, als het publiceren van andere sensorgegevens op GBIF. Concreet zullen we:

  1. Vijf NIOO-KNAW studies met GPS-zendergegevens van vogels als open data publiceren in Movebank.
  2. Richtlijnen en software ontwikkelen voor het standaardiseren en publiceren van dergelijke data vanuit Movebank op GBIF.
  3. Data van elf Movebank studies publiceren als datasets op GBIF.

Het project wordt gecoördineerd door Radboud Universiteit.