Nederlandse slankpootvliegendata voor de internationale gemeenschap en citizen scientists

Foto: James Clark (CC0).

Abstract:

Insecten worden wereldwijd bedreigd door biotoopverlies, global warming en intensieve landbouw. Van veel groepen is nog maar weinig bekend over de diversiteit, ecologie en verspreiding, zelfs in West-Europa. Binnen de orde van de vliegen en muggen komen de slankpootvliegen (Dolichopodidae) qua soortenrijkdom op op de vierde plaats. Het zijn voornamelijk predatoren die in moerassen de grootste diversiteit kennen. Met hun gevoeligheid voor veranderingen in het milieu zijn het goede bioindicatoren. Sommige taxa hebben potentie als biologische bestrijder, zoals het genus Medetera als bekende vijand van schorskevers. 

Van de ruim 800 Europese soorten zijn er 261 uit Nederland bekend, vooral dankzij Bob van Aartsen en Henk Meuffels aan het eind van de vorige eeuw. De database van Nederlandse slankpootvliegen is nu in beheer door Marc Pollet en bevat ongeveer 20.000 records van 1864 tot 2021. Sinds 2008 draagt ook Waarneming.nl sterk bij aan de kennis over verspreiding van slankpootvliegen in Nederland. 

Het project Nederlandse slankpootvliegendata is er op gericht om alle beschikbare verspreidingsdata bijeen te brengen en deze te ontsluiten voor zowel de internationale onderzoekersgemeenschap (via GBIF) als ook de Nederlandse waarnemers (via Waarneming.nl). Dit zal de tweede nationale database van een vliegenfamilie in GBIF zijn. Om dit te bereiken wordt een oproep gedaan aan alle Nederlandse Diptera-onderzoekers om hun records en onge├»dentificeerd materiaal beschikbaar te stellen. Alle waarnemingen op Waarneming.nl zullen worden gevalideerd. De gegevens worden verzameld in een gestructureerde database en samengevat in een verspreidingsatlas van de Nederlandse slankpootvliegen. Bijzondere vondsten zullen apart gepubliceerd worden. In aanvulling daarop zal een overzicht gemaakt worden van de biologische kenmerken van de Nederlandse soorten.