NLBIF-bureau

Activiteiten

Secretariële activiteiten van NLBIF

Het NLBIF bureau houdt zich bezig met secretariële verplichtingen en de basisactiviteiten van NLBIF. De belangrijkste basisactiviteiten van NLBIF zijn a) het onderling verbinden van Nederlandse biodiversiteitgemeenschap via relatiebeheer van de NLBIF node-manager en de jaarlijkse NLBIF relatiedag, en b) het onderhouden en updaten van de technische infrastructuur voor het delen van Nederlandse biodiversiteitsdata met GBIF. NLBIF beheert daarvoor de NLBIF ‘Integrated Publishing Toolkit’ (IPT) server en verleent assistentie bij het beheer van IPT servers van Nederlandse partners. Nederland levert via NLBIF en partners een belangrijke bijdrage aan de mondiale biodiversteitskennis. Naast het beheer van haar eigen infrastructuur draagt NLBIF bij aan twee internationale infrastructurele projecten die belangrijke bijdragen leveren aan GBIF, te weten de ‘Catalogue of Life’ (CoL) en het ‘Distributed System of Scientific Collections’ (DiSSCo).