NLBIF-programma

Participatie

NLBIF financiert activiteiten van partners

Naast de basisactiviteiten heeft NLBIF een programmabudget wat via een jaarlijkse NLBIF-call beschikbaar gemaakt wordt voor partners uit de Nederlandse biodiversiteitgemeenschap. Via haar programma financiert NLBIF activiteiten van partners die bijdragen aan participatie van data eigenaren, infrastructurele verbeteringen aan de Nederlandse en GBIF data infrastructuur, en het beschikbaar maken van kwalitatief hoogwaardige biodiversiteitdata. De ingediende projectaanvragen worden door een onafhankelijke commissie beoordeeld en toegekend. Deze calls dragen bij aan de resultaten van GBIF maar vooral ook aan de participatie van de Nederlandse datahouders en datagebruikers in het GBIF netwerk. Op de pagina ‘Projecten’ vindt u een overzicht van lopende projecten en rapportages van afgesloten projecten die via het NLBIF programma mogelijk gemaakt zijn.