NLBIF-programma

Participatie

NLBIF project financiering

NLBIF heeft een programmabudget wat via een jaarlijkse NLBIF-call beschikbaar gemaakt wordt aan partners uit de Nederlandse biodiversiteitsgemeenschap. Via haar programma worden activiteiten uitgevoerd door partners die bijdragen aan: a) participatie van data-eigenaren, b) infrastructurele verbeteringen aan de Nederlandse en GBIF data infrastructuur, en c) het beschikbaar maken van kwalitatief hoogwaardige biodiversiteitdata voor onderzoek en beleid. De ingediende projectaanvragen worden door een onafhankelijke commissie beoordeeld en toegekend. Deze calls dragen bij aan de resultaten van GBIF maar vooral ook aan de participatie van de Nederlandse datahouders en datagebruikers in het GBIF netwerk. Op de pagina ‘Projecten’ vindt u een overzicht van lopende projecten en rapportages van afgesloten projecten die via het NLBIF programma mogelijk gemaakt zijn.