Opening dragonfly data

Onderwerp: Data
Titel: Opening dragonfly data
Partner: De Vlinderstichting
Projectleider: Roy van Grunsven
Projectcode: nlbif2018.2019.014
Dataset: https://www.gbif.org/dataset/17298ce5-235a-4da7-ae6f-bd6cd26282ab

Abstract: Libellen zijn specifieke habitateisen en de achteruitgang van soorten wijst op problemen in ecosystemen. Libellen zijn heel mobiel en bij herstel kunnen gebieden ook snel weer gekoloniseerd worden. Omdat libellen opvallende insecten zijn, zijn ze erg populair en is er veel data over deze groep verzameld. Om libellen en hun habitat te kunnen beschermen moet deze informatie wel beschikbaar zijn, momenteel is dat vaak niet het geval omdat het in lokale databases of door privépersonen beheerd wordt. Hierdoor wordt deze data niet optimaal benut, daar willen we verandering in brengen.
Een aantal van deze databases zullen, via GBIF, voor iedereen beschikbaar gemaakt worden. Dit zijn voornamelijk gegevens uit slecht onderzochte gebieden zoals Griekenland, het Midden-Oosten, Centraal Azië en Noordelijk Afrika. Dit gaat om ongeveer 100.000 records en voor veel van deze gebieden is dat een aanzienlijke toename van de hoeveelheid beschikbare informatie. Data die vanuit dit project beschikbaar is gemaakt wordt momenteel al gebruik om Key Biodiversity Areas in Griekenland aan te wijzen. Er zal op basis van deze data ook een atlas over de libellen van Centraal Azië gemaakt worden, er is verder vrijwel geen informatie over de libellen van deze regio beschikbaar.
Daarnaast organiseren we een workshop om andere beheerders van libellendata te informeren over de voordelen en waarde van open data en hoe data gedeeld kan worden via GBIF. Hierbij gaat het om de technische aspecten maar ook om andere problemen zoals locaties van kwetsbare soorten en eigendomsrechten van gegevens. Voor partijen die dat nodig hebben is er ook technische ondersteuning. Deze workshop wordt gegeven op het Europees libellencongress (ECOO) in Slovenië in 2020. Hier zullen veel waarnemers en databeheerders uit oost en zuidoost Europa aanwezig. Dit zijn juist de gebieden waar veel zeldzame en bedreigde libellensoorten voorkomen maar nu weinig informatie beschikbaar is.