Uitbreiding GBIF-datalevering Observation.org

Observation International is met meer dan 58 miljoen occurrences de op twee na grootste dataprovider van GBIF. In dit project gaan we op twee vlakken onze datalevering verbeteren. Dit betreft geluidsbestanden en gebruikersinformatie.

Observation.org heeft momenteel circa 125.000 geluidsbestanden beschikbaar. Elk jaar worden er circa 25.000 nieuwe geluiden toegevoegd. Op het moment van de projectaanvraag bevat GBIF circa 860.000 geluidsbestanden. In dit project gaan we geluidsbestanden toevoegen aan onze GBIF-export. Hierdoor realiseren we een toename van 12% in het totaal aantal aanwezige geluidsbestanden op GBIF, en significante structurele verhoging van het aantal geluidsopnamen per jaar dat wordt toegevoegd.

Tevens gaan we aan onze export een unieke identificatie van de waarnemer toevoegen. Deze identifier zal geen persoonsgegevens bevatten, maar wel bruikbaar zijn voor onderzoek. We doen dit voor zowel reeds bestaande als voor nieuwe occurrences.

Beide aanpassingen zijn structureel, en gelden zowel voor bestaande data als de data die minimaal vier maal per jaar aan GBIF wordt toegevoegd. Het eindresultaat is meer data en beter bruikbare data op GBIF, waarbij een groot deel van de gegevens afkomstig zijn uit Nederland.