Use of long-term individual data on birds as a source of biodiversity information

Langetermijngegevens van individuele vogels zijn van onschatbare waarde voor onze kennis van biodiversiteit, en voor het onderzoek naar de ecologische en evolutionaire processen die biodiversiteit in stand houden. Onderzoekers die natuurlijke populaties van individueel gemarkeerde vogels bestuderen hebben in het verleden veelvuldig samengewerkt om deze processen beter te begrijpen, maar de centrale coördinatie van deze studies ontstond pas met de oprichting van SPI-Birds Network and Database: de Studies of Populations of Individual Birds. SPI-Birds is een initiatief dat gelijkgestemde onderzoekers samenbrengt en hun langetermijngegevens bundelt en standaardiseert, met het doel om zichtbaarheid van deze data te vergroten, en het delen en hergebruik van vogelgegevens te faciliteren. SPI-Birds is een succes en heeft sinds de start in 2019, mede dankzij een hoge participatie van de vogelgemeenschap, een goudmijn aan gegevens gebundeld. Op dit moment omvat SPI-Birds (meta)data van 212 populaties wereldwijd, van 26 vogelsoorten uit 99 studiegebieden, en dit aantal blijft toenemen.

Met het oog op Open Science en FAIR data hebben SPI-Birds-ontwikkelaars in samenwerking met het SPI-Birds-netwerk een open en toegankelijk datastandaard ontwikkeld. Ook de metadata van alle populaties onderdeel van SPI-Birds zijn openlijk beschikbaar via de website. Desondanks reikt de zichtbaarheid en bruikbaarheid van SPI-Birds’ (meta)data vooralsnog vaak niet verder dan de eigen gemeenschap van onderzoekers aan vogelpopulaties.

Het doel van dit pilotproject is daarom om de vindbaarheid, zichtbaarheid en bruikbaarheid van de data van SPI-Birds te vergroten naar andere gebruikersgroepen, zoals die van GBIF. Concreet zullen we:
1. SPI-Birds’ metadata structureren volgens de Ecological Metadata Language (EML).
2. Een application programming interface (API) ontwikkelen.
3. Telgegevens van een subset van SPI-Birds’ data (d.i., 24 populaties over acht verschillende studiegebieden, acht unieke soorten) mobiliseren naar GBIF.

Het project wordt gecoördineerd door het NIOO-KNAW.