Van cameraval tot GBIF

Onderwerp: Infrastructuur
Titel: Van cameraval tot GBIF
Partner: WUR – Environmental Sciences
Projectleider: Patrick Jansen & Jim Casaer (INBO)
Projectcode: nlbif2018.2019.017

Abstract:

Cameravallen zijn een standaardmethode geworden voor onderzoek aan terrestrische zoogdieren groter dan 200g. Het beeldmateriaal vormt een rijke bron van gegevens over zoogdieren op soort- en gemeenschapsniveau, zoals hun verspreiding, hun onderlinge interacties, en hun activiteitenpatronen. Helaas gaan verzameld beeldmateriaal en de bijhorende observaties gaan op dit moment massaal verloren. 

Een oplossing voor dit probleem wordt geboden door Agouti, een platform voor de verwerking er archivering van beeldmateriaal van cameravallen (http://www.agouti.eu), ontwikkeld door Wageningen Universiteit en het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Agouti biedt onderzoekers de mogelijkheid om binnen samenwerkingsprojecten beeldmateriaal te beheren, classificeren, en archiveren. Agouti helpt onderzoek met cameravallen te standaardiseren en vergemakkelijken, en stelt beeldmateriaal en data veilig voor wetenschappelijk onderzoek. 

NLBIF heeft een bijdrage beschikbaar gesteld voor programmeerwerk om de data uit Agouti te ontsluiten en daarvoor een data licentiesysteem te implementeren. Gebruikers kunnen straks cameraval-observaties archiveren in het Camera Trap Metadata Standard formaat inclusief de onderliggende foto’s als een data package permanent in het Zenodo repository. De observaties komen ook in GBIF als Darwin Core Archive, mét link naar het fotomateriaal in Zenodo. Hiermee kunnen gebruikers de data ontdekken en eenvoudig combineren met andere datasets. 

Door de publicatie van data rechtstreeks te ondersteunen vanuit Agouti, zal een groot aantal projecten kunnen worden ontsloten voor natuurbescherming en wetenschappelijk onderzoek. Door gebruikers van Agouti actief te engageren om data te publiceren en de technische drempel hiervoor zo laag mogelijk te maken zal er meer én sneller data ontsloten worden naar GBIF.

De GBIF Dataset is hier te vinden.

Het eindrapport is hier beschikbaar op Zenodo.