Verbetering en ontsluiting van wetenschappelijke collectiegegevens van Natuurmuseum Brabant

Abstract:

De collectie van Natuurmuseum Brabant is uitgegroeid tot de op één na grootste natuurhistorische collectie van Nederland. Met bijna 700.000 objecten is een solide dataregistratiesysteem van groot belang. De huidige software die hiervoor gebruikt wordt voldoet echter niet meer aan onze wensen en eisen, en (biodiversiteits-)gegevens ontbreken of zijn niet eenduidig ingevoerd. 

Het inzetten van verschillende honorair conservatoren heeft er in het verleden voor gezorgd dat een groot deel van de collectiegegevens kon worden gedigitaliseerd. Dit heeft er echter ook toe geleid dat gegevens niet altijd eenduidig genoteerd zijn. 

Door het gebruik van andere collectieregistratiesoftware, en door data op te schonen, aan te vullen en te ontsluiten kan er meer informatie uit de huidige gegevens worden gehaald en zal het geheel beter aansluiten op GBIF (DarwinCore Data Standard). Hierdoor zal de collectie niet alleen binnen de eigen instelling meer wetenschappelijke betekenis krijgen, maar op die manier kunnen de gegevens ook door andere instellingen in binnen- en buitenland gebruikt worden voor biodiversiteitsonderzoek. 

Het project zal grotendeels door een junior registrator worden uitgevoerd. Dit zal voornamelijk gaan om het overzetten van de data naar de nieuwe database, het opschonen van de data, het opvullen van hiaten en het invoeren van objecten die op dit moment nog niet gedigitaliseerd zijn. Dit project zal er uiteindelijk voor zorgen dat zowel de omvang als de kwaliteit en toegankelijkheid van de digitale ontsluiting van de museumcollectie fors verbeterd.