Verborgen biodata

Wij ontwikkelen met automatische beeldherkenning een tool die op foto’s soorten kan herkennen. Uniek is dat er per enkele centimeters een soort bepaald kan worden, waardoor meerdere soorten insecten of planten op een foto herkend kunnen worden door het...

The biodiversity of the Balkans in GBIF

The region of the Balkans is identified as a European biodiversity hot spot. The Balkans include part of Croatia, the whole of Bosnia and Herzegovina, Albania, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Greece, Bulgaria and the European part of Turkey. The Balkans is part...

Feasibility study in Georgia to put Avian Biodiversity on the Map

De stichting DuGOF is in 2015 opgericht door de Avifaunistische Kring Nederland met als doel om vogelkundig veldonderzoek in Georgiƫ te stimuleren. De eerste jaren zijn gebruikt om het Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia te leren kennen en...