Data mobilisatie en capacity building bij Teylers Museum

Dit project is gericht op het vergroten van de capaciteit van Teylers Museum om de gegevens uit zijn paleontologische collectie te mobiliseren en te publiceren in GBIF. Hiervoor moeten de bestaande datasets worden omgezet in GBIF-gestandaardiseerd formaat, om daarna...

Botanische Collectie op de Kaart

Abstract: In 2019 zijn FLORON en Naturalis gestart met het verrijken van de digitale Nederlandse Botanische Collectie die door Naturalis in de databank BRAHMS wordt beheerd. Enkele jaren geleden heeft Naturalis bijna een half miljoen herbariumvellen gescand van...